4 kroky k hotovému daňovému přiznání

  • 21 únor 2019
  • 0 odpovědí
  • 48 Zhlédnutí
4 kroky k hotovému daňovému přiznání
Úroveň
Odznak +1
Na konci prvního čtvrtletí se vždy přiznáváme ke svým příjmům za předchozí rok. Pokud jste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, pak své daňové přiznání pouze podepisujte. Vše vyřeší za vás mzdová účetní.
Jestliže ale k tomuto pracovnímu poměru ještě podnikáte, nebo na hlavní pracovní poměr zaměstnaní nejste a nemáte vlastního daňového poradce, je tento úkol čistě na Vás.


Daňové přiznání musíte vyplnit i v těchto následujících případech:
- přivyděláváte si pronájmem,
- měli jste v stejném časovém období více zaměstnavatelů,
-zrušili jste své penzijní či daňově uznatelné životní pojištění.

Předložení daňového přiznání se nevyhnete ani při žádosti o hypotéku. Je potřeba ho tedy zpracovat důkladně.

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je 1. duben 2019. V tento den už by mělo vaše přiznání ležet orazítkované na podatelně příslušného finančního úřadu dle vašeho trvalého bydliště.
Otevřít excelový soubor o osmnácti listech nahání trochu strach. Nepropadejte ale panice, zase tak složité to není.
Pojďte si s námi projít stručný návod, jak na daňové přiznání a mějte to hotové raz dva. :-)

1. ZAČÍNÁME SNADNO A RYCHLE – INFORMACE O POPLATNÍKOVI
První list daňového přiznání je jednoduchý. Vyplňujete údaje o sobě: jméno, příjmení, bydliště a za jaký rok daňové přiznání podáváte. V kolonce "Finančnímu úřadu" uvádíte ten úřad, pod který spadáte podle vašeho trvalého bydliště.


2. PŘITUHUJE, JDEME NA ČÍSLA - PŘÍJMY A VÝDAJE
Vystavujete faktury a jejich počet nepřevyšuje 80 kusů za rok? Pak to dokážete hravě sami. Sečtěte částky všech faktur (opravdu všech – nehledě na firmu). Toto číslo bude vaším příjmem ze samostatně výdělečné činnosti. Stačí ho tedy doplnit do příslušného řádku 101.
Následující řádek 102 patří výdajům. Vedete-li si evidenci o svých nákladech, pak můžete opět částky sečíst a do řádku uvést celkovou sumu. Výhodou ale může být výpočet výdajů paušálně.
Paušál je pro rok 2018 stanoven následovně:
- 80 % paušálních výdajů si můžete uplatnit z příjmů živností řemeslných, z výroby zemědělské a z lesního a vodního hospodářství.
- 60 % je možné využít v případě volných, vázaných i koncesovaných živností.
- 40 % zadáváte tehdy, nemáte-li na své podnikání živnost. Mezi takové zvláštní činnosti se řadí například autorská práva, vydávání literárních děl vlastním nákladem a podobně.
- 30 % nejnižší náklady, uplatníte z příjmů z pronájmu.

Jsou-li tedy vaše příjmy ze samostatně výdělečné činnosti například 200.000 Kč za zdaňovací období a požadujete-li uplatnit paušální náklady ve výši 60 %, pak do řádku 102 vepíšete
120.000 Kč (200.000 Kč x 60% ).


Řádek 104, 113 a 114 patří rozdílu mezi příjmy a výdaji. Částku, která vám vyjde odečtením výdajů od příjmů, uvedete také v řádku 37.
Jestliže jste zaměstnáni i na hlavní pracovní poměr, týká se Vás také řádek 31 – 35. Do těchto řádků uvádíte údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.
Z tohoto dokumentu vepíšete do řádku 31 celkovou hrubou mzdu. Do řádku 32 pak zaplacené pojistné placené zaměstnavatelem. V řádku 34 má být zaznamenán dílčí základ daně. Toto číslo opět najdete na dokumentu od zaměstnavatele.
Řádek 39 se vás týká ve chvíli, kdy vám plynou příjmy i z pronájmu nemovitostí.


Co vás ale bude jistě bavit, je třetí stránka, na které vyplníte všechny slevy na dani.
Do řádku 64 uvedete slevu na poplatníka, což je nyní 24 840 Kč. V případě, že váš manžel či vaše manželka nepřesáhli za uplynulé zdaňovací období příjem 68000 Kč, můžete uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč v řádku 65a.
Slevu za dítě, kterému platíte školkovné, uveďte do řádku 69a ve výši 6000 Kč.
Řádek 70 slouží k sečtení všech těchto daňových slev. A to třeba i slevu studentskou. Jste-li tedy studentem do 26 let, máte nárok na slevu ve výši 4020 Kč za rok.


Do řádku 71 doplňte částku, která vám vyjde, když od vypočtené daně odečtete slevy.
Slevu na vyživované dítě vyplňte do řádku 72. Na první dítě je částka 15 204 Kč za rok a na druhé 19 404 Kč za rok. U třetího dítěte je možné odečíst částku 24 204 za daný rok.
Řádek 74 je roční daní z příjmu po odečtení slev za děti.
Jakmile jste se dostali až sem, je už skoro hotovo. Vyplníte čtvrtou stranu, na které uvádíte všechny přílohy daňového přiznání a stránku podepíšete.

3. DOLADĚNÍ - PŘÍLOHY
Teď máte vypočtenou daň z příjmu.
Pokud máte trvalé zaměstnání, tzv. závislou činnost, přidáváte fyzicky k daňovému přiznání také „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů.“
Potvrzení o zaplacení úroků hypotéky přidáváte jako další přílohu, jestliže hypoteční úvěr čerpáte a platíte.

Dále přikládáte potvrzení o zaplacených částkách na penzijní spoření a životní pojištění. Pakliže požadujete uplatnit i slevu studentskou, přiložte potvrzení o studiu.
Uplatňujete-li slevu i za manželku či manžela, bude potřeba doložit čestné prohlášení, že jejich příjmy v daném roce nepřesáhly částku 68000 Kč.

S daňovým přiznáním se váže také odevzdání přehledu příjmů a výdajů České správě sociálního zabezpečení a to tehdy, jestliže jste alespoň část roku vykonávaly samostatně výdělečnou činnost. Nezapomeňte tedy v takovém případě vyplnit i formulář pro ČSSZ. Všechny potřebné informace najdete v kostce ZDE.

4. ODESLÁNÍ - ODDECHNUTÍ
Teď přichází na řadu obálka, její nadepsání a zaslání finančnímu úřadu. Uschovejte si o odeslání doklad.
A je hotovo, strašáka v podobě daňového přiznání můžete pustit z hlavy.  A pokud si náhodou s něčím nevíte rady, zeptejte se nás, rádi poradíme.
Žádná odpověď

Zatím nikdo neodpověděl, buďte první!

Odpovědět