Solus

  • 3 říjen 2018
  • 1 odpověď
  • 115 Zhlédnutí
Solus
Úroveň
Odznak +1
SOLUS strašák, nebo pomocník?
Možná jste viděli náš příspěvek na Facebooku, a tak snad jen pro pořádek na úvod napíšeme, že SOLUS není minerál, ze kterého se vyrábí sůl, ani zkratka z anglického slova solution (řešení) . Když budete číst dál, dozvíte se nejen to, co se pod zkratkou SOLUS skrývá, ale i v čem pomáhá firmám a v čem může pomoci i vám.
Co je SOLUS?
SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům) je sdružení bank, nebankovních poskytovatelů úvěrů, telekomunikačních operátorů a dodavatelů energií. Naše společnost patřila před 19 lety mezi ty, které toto sdružení založily. Cílem bylo vytvořit registr, do kterého budou společnosti posílat informace o svých klientech, kteří jsou u nich v prodlení, tedy něco jim dluží. Tyto informace můžou následně využívat další společnosti, když s klienty uzavírají nové smlouvy (např. se může jednat o úvěr, telekomunikační služby, dodávky energií apod.). Znamená to tedy, že na jedné straně společnosti předávají informace do registru a na straně druhé se pak mohou, při splnění určitých podmínek, na klienty dotázat.
Dnes sbírá SOLUS informace od více než 50 společností, pokrývá tak téměř celý trh spotřebitelských úvěrů.
Zatímco většina firem touží po růstu, tak SOLUS usiluje o pravý opak, tj. aby se celková částka dluhů po splatnosti snižovala, a to se daří. V polovině roku 2018 klesla tato částka o 800 mil. Kč oproti předchozímu roku. K poklesu došlo ve všech krajích kromě Královéhradeckého. Nicméně, jak ukazuje následující obrázek, existují značné rozdíly v rámci České republiky.

Zdroj: https://www.solus.cz/zpravy/prevence-v-podobe-registru-solus-pomaha-pocet-osob-s-dluhem-po-splatnosti-klesl-k-hranici-7-obcanu-cr/

SOLUS není udavač
Možná si říkáte, že stačí, když se člověk jednou zpozdí nebo zapomene zaplatit fakturu za telefon, a pak má hned kvůli SOLUSU škraloup a problémy např. při schválení hypotéky. Ve skutečnosti je to tak, že SOLUS ví, že zapomínat je lidské , a proto ne všechny naše malé prohřešky se tam dostanou. Minimální hranice dlužné částky po splatnosti pro prvotní zařazení do SOLUSU je 500 Kč. Také naše ostatní prohřešky jsou rozdělené do určitých skupin a zůstávají zapsané v registru podle toho, kolik jsme nějaké firmě dlužili nebo dlužíme, případně kdy a na jak dlouho jsme se dostali do prodlení se splácením.

SOLUS pomáhá při zodpovědném úvěrování
Někdy se stává, že si klient žádá o půjčku, a když mu ji zamítnou, spěchá to zkusit hned do nějaké jiné společnosti, kde se scénář může opakovat. Často takto navštíví i několik bank a finančních institucí a informace o každém zamítnutí úvěru se také dostává do SOLUSU. Tady je na místě se nejprve zamyslet, proč mi žádost o půjčku neschválili.
Důvodů může být celá řada: nedostatečný rozpočet, další úvěry, záznam v SOLUSU aj. I když si to klienti možná nemyslí, tak v tomto případě SOLUS přispívá k tomu, aby se klienti, kteří již mají těžkosti se splácením z minulosti, nezadlužovali ještě více. Klient může být ve složité finanční situaci, „vytlouká klín klínem“, dluhy chce řešit dalšími půjčkami, a tím se dostává stále více a více do dluhové pasti, která je pro něj neřešitelná. Bohužel existují společnosti, které se neřídí principem zodpovědného úvěrování a do registrů dlužníků nenahlíží. Půjčky od nich jsou relativně snadno dostupné, ale riziko nežádoucího předlužení klienta může být hodně vysoké.

V každém případě, když plánujete žádat např. o hypotéku, tak je dobré zapřemýšlet, jestli jste třeba nezapomněli zaplatit nějakou fakturu za telefon, energii apod. Těch věcí, co máme uhradit, je prostě spousta a každý může někdy zapomenout. Už brzy vám na našem blogu napíšeme, jak si můžete jednoduše zjistit, jestli vám náhodou někde nějaká složenka neutekla.Odpovědi: 1

Úroveň
Odznak +1
Si přihřeji svoji polívčičku - jak zdarma získat výpis z registrů, tedy i ze SOLUSu
https://www.mesec.cz/clanky/jak-ziskat-bezplatne-vypisy-z-uverovych-registru-tip-z-praxe/

Odpovědět