nakup na splatky


mužu nakup na splatky s přechodní pobyt?

Odpovědi: 4

To je zajímavá otázka, která se zde asi ještě vůbec neřešila. Chtěl bych doplnit dotaz tazatele. Mohla by se banka vyjádřit, jestli poskytuje služby lidem, kteří nejsou občany ČR? Pokud ano, které služby konkrétně poskytuje (účet, kreditní karta, úvěry)?
Pro srozumitelnost dotazu doplňuji, že jsou různé kategorie cizinců - může být 1) cizinec - občan EU, 2) cizinec s trvalým pobytem v ČR, 3) cizinec s přechodným pobytem jako rodinný příslušník občana ČR/EU, 4) cizinec s dlouhodobým pobytem/dlouhodobým vízem, 5) cizinec jako turista.
Úroveň
Odznak +2
Nevím, jak je to s úvěry, ale tzv. Základní účet si může u HB otevřít jakýkoliv spotřebitel s oprávněným pobytem v EU, který nemá v ČR jiný platební účet - viz zde:
https://www.hellobank.cz/content/dam/danube/documents/cs_CZ/informacni-kniha-klienta/podminky_pro_poskytovani_depozitnich_produktu/Zakladni%20ucet%20od%20Hello%20bank.pdf
Neřeší se tam, jaký druh pobytu to má být (přechodný, trvalý...), ale z logiky věci by mělo vyplývat, že právo na založení a vedení účtu má po celou dobu, po kterou má oprávněný pobyt v EU a nezaloží si v ČR jiný účet.
Úroveň
Odznak +1
S logikou věci bych byl u organizací typu banka velmi opatrný ... 🙂
Úroveň
Odznak +4
Hello! Děkujeme Vám za zajímavý dotaz na komunitě a všem za přínosné reakce k tématu.

Zcela jednoduše, všem kategoriím / skupinám cizinců, které ve své odpovědi uvedl Muf, poskytujeme všechny naše kreditní i debetní produkty, za předpokladu dodržení podmínek pro schválení jednotlivých produktů. Tedy ano, cizincům poskytujeme produkty v souladu s všeobecnými obchodními a produktovými podmínkami.

Odpovědět