PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

(podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 21/1992 o bankách, v platném znění)Uživatel tímto souhlasí, aby Banka jako správce v souvislosti s platformou Hello spolu:

 

 1. zpracovávala jeho osobní údaje, resp. údaje tvořící bankovní tajemství v rozsahu: uživatelské jméno a kontaktní email, pohlaví, datum narození, jméno, příjmení, rodinný stav, město, kde Uživatel žije, produkty a služby Banky, které používá, kontaktní telefonní číslo, fotografie, další údaje o jeho osobě, které jí Uživatel sdělil nebo sdělí, a které Banka získala či získá v souvislosti se zakládáním účtu Hello spolu, jehož prostřednictvím se Uživatel bude moci přihlašovat na různých stránkách Hello spolu, a dále v souvislosti s přihlašováním k účtu, jeho užíváním a spravováním;
 2. zpracovávala tyto údaje za účelem tvorby statistik návštěvnosti a užívání platformy Hello spolu, vytváření testů spojených s využíváním stránek, vzdělávání a školení zaměstnanců Banky a kontroly kvality služeb Banky. Souhlas uděluje Uživatel na dobu 10 let ode dne potvrzení tohoto souhlasu, a to dobrovolně. Bere dále na vědomí: že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k osobním údajům o něm zpracovávaným a právo na jejich opravu, i tato další práva: Jestliže Uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, Uživatel může: i) požádat Banku o vysvětlení, ii) požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, Banka odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Banka této žádosti, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7;
  Uživatel si je vědom, že svůj souhlas může odvolat či změnit jeho rozsah, a to na e-mailové adrese: 
  tereza@hellobank.cz.

 

POLITIKA VE VZTAHU K TZV. « COOKIES »

 

Banka věnuje zvláštní pozornost Vašim potřebám a naším přáním je zachování důvěry, kterou k nám chováte. Pokud jde o osobní údaje, které nám svěřujete, informujeme vás transparentně o politice, již naše instituce uplatňuje v otázce ukládání a používání cookies z našich webů “blog.hellobank.cz“ a „spolu.hellobank.cz“ ve Vašem koncovém zařízení.

 

Co jsou cookies?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy ve Vašem počítači, smartphonu nebo jiném přístroji umožňujícím přístup k internetu. Cookies jsou velmi užitečné, neboť umožňují, aby Vás web identifikoval, identifikoval Vaši návštěvu na určité stránce, a poskytl Vám následně doplňkové služby: vyšší uživatelský komfort při procházení stránek, zabezpečení Vašeho připojení nebo úpravu obsahu stránky podle oblastí vašeho zájmu.
Informace, které cookies po  časově omezenou dobu platnosti uchovávají, se týkají především navštěvovaných stránek, reklam, na  něž jste klikli, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to proto, abyste je nemuseli při příští návštěvě znovu vkládat. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.

 

Typy cookies ukládaných webem “blog.hellobank.cz“ a „spolu.hellobank.cz“:

 

 • Cookies využívané pro statistické účely:

 

Abychom naše weby “blog.hellobank.cz“ a „spolu.hellobank.cz“ přizpůsobili potřebám návštěvníků, registrujeme počet návštěv, počet navštívených stránek, aktivitu návštěvníků na „webu“ a četnost návratů na ně. Tyto cookies umožňují zpracování statistických analýz návštěvnosti našeho webu, které jsou dále využívány ke zlepšování obsahu našich webových stránek na základě úspěšnosti určité stránky u návštěvníků webu.
Doba platnosti těchto cookies je 6 měsíců.

 

 • Cookies umožňující ukládat do paměti:

 

Vaše uživatelské preference, parametry zobrazování a prohlížeče, které používáte, pro snadnější procházení webu při Vaší příští návštěvě.
Doba platnosti těchto cookies je 6 měsíců.

 

Informace, které jste vyplnili v některých formulářích zveřejněných na našem webu, a to proto, abyste je nemuseli znovu vkládat při příští návštěvě.
Doba platnosti těchto cookies je 6 měsíců.

 

 • Cookies sloužící k zabezpečení Vašeho připojení:

 

Jakmile zahájíte zabezpečenou relaci pro přístup ke svému on-line účtu a tato relace zůstane po určitou dobu otevřená, umožní tato cookie zobrazení hlášení, které Vás vyzve k ukončení relace a/nebo ji automaticky ukončí, v případě, pokud nebude z Vaší strany následovat žádná odezva.
Cookies tohoto typu rovněž umožní vaši identifikaci pro přístup k Vašemu osobnímu prostoru/účtu.

 

 • Cookies umožňující zjištění oblastí Vašeho zájmu:

 

Abychom Vám mohli posílat personalizovanou reklamu odpovídající vašim potřebám.
Doba platnosti cookies uložených Bankou je 6 měsíců.

 

Důležité upozornění: některé reklamy zveřejněné na našich webových stránkách sem umísťují partnerské organizace Banky, které mají kontrolu nad cookies vydávanými jejich vlastními reklamními prostory. Banka nenese odpovědnost za  správu a  dobu platnosti těchto cookies vytvářených třetími osobami, a  proto vás žádáme, abyste se seznámili s politikou cookies těchto poskytovatelů služeb (v případě potřeby klikněte na záložku „I“ („Informace“), která se nachází na příslušném reklamním sdělení). Těmto externím partnerským organizacím, jejichž úkony na našem webu se omezují pouze na uložení cookie prostřednictvím jimi spravovaných reklamních sdělení, v žádném případě nesdělujeme vaše osobní údaje (např. příjmení, jméno, poštovní nebo elektronickou adresu apod.).

 

 • Specifický případ zjišťování IP adresy:

 

Některé cookies ukládané naším webem jsou vázané na IP adresu koncového zařízení, z něhož se připojujete. IP adresa umožňuje zjištění města, z něhož se připojujete. IP adresa bude smazána nebo anonymizována ihned po zapsání místa, z něhož se připojujete, do našich statistik.

 

Vaše možnosti v oblasti cookies

 

Cookies zlepšují Váš uživatelský komfort při procházení našich webových stránek a umožňují přístup do některých zabezpečených oblastí. Pokud se rozhodnete prostřednictvím svého prohlížeče zablokovat všechny cookies, budete mít přístup pouze k té části našich webových stránek, která je určena pro širokou veřejnost, a nebudete mít přístup ke své zabezpečené klientské zóně.

 

Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém koncovém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

 

V  závislosti na  používaném typu prohlížeče máte následující možnosti: povolit nebo zakázat cookies jakéhokoliv nebo jen určitého původu či nastavit zobrazování hlášení, které si následně vždy vyžádá Váš souhlas s uložením cookie ve Vašem koncovém zařízení.

 

Informace potřebné pro povolení nebo zakázání cookies nebo pro změnu nastavení naleznete v menu nápověda nebo ve speciálním menu svého prohlížeče.