Spolu s Chartou Diverzity

Hello! Milá komunito, 

přinášíme vám podzimní novinky k vaší oblíbené kávě🙂… v měsíci říjnu Gabriela Pithartová, ředitelka za Brand & CX v Hello bank! podepsala Evropskou chartu diverzity v Paláci Špork v Praze.

Evropská charta diverzity vznikla na popud Evropské komise, aby šířila myšlenku rovných příležitostí a nediskriminace. V České republice byla tato aktivita spuštěna v roce 2014. Do dnešního dne chartu podepsalo více než 7000 společností napříč celou Evropou, což reprezentuje více než 14 milionů zaměstnanců. 

Podpisem Charty diverzity jsme se v Hello bank! oficiálně zařadili mezi zaměstnavatele, kteří se zavazují k budování firemní kultury, která propojujej rozmanitost. Dlouhodobě podporujeme prostředí, které je otevřené každému, nezávisle na pohlaví, věku, rase, národnosti, náboženství, pohlavní orientaci nebo zdravotnímu stav. Tímto podpisem jsme jen stvrdili, že si za svou cestou stojíme.

A k čemu nás Charta zavazuje?

Nadále rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce.

Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným plně využívat talent a schopnosti.

Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří diverzitu.

Aktivně propagovat principy evropské Charty diverzity.

 

Více o Evropské Chartě diverzity se dozvíte ZDE

Zapojení do projektu vnímáme jako další aktivitu spojenou s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje. Letos je to přesně 5 let, kdy státy OSN přijaly 17 Cílů a zbývá tedy přesně 10 let ke splnění těchto závazků. Co myslíte, bude svět za 10 let opravdu lepší? K tomu můžeme přispět my všichni.

 

Vaše TOP 5🙂, které ze 17 Cílů udržitelného rozvoje jsou pro vás nejdůležitější a proč?

Chybí podle vás v cílech něco důležitého?

Jak si myslíte, že bude vypadat svět za 10 let z pohledu 17 Cílů?  

 

Děkujeme za vaše názory.

Tým Hello spolu 

Rozumím dobře tomu, že i když jsem heterosexuální býlý Evropan středního (byť již trochu vyššího) věku, bez závislosti na alkoholu a běz drogové zkušenosti,  v průměrném věku přiměřeném fyzickém, stavu bez anorexie či těžké obezity a bez zjevné potřeby navštěvovat psychologa či psychiatra, že bych i tak měl v Hello bank šanci? Neuvěřitelné 😃!!!

1 Like

Existuje v ČR nějaké  nerovné příležitosti a diskriminace občanů ČR, že potřebujete podepisovat nějakou chartu ?? Možná by bylo lépe se zaměřit na odstranění nedostatků ve vašem bankovnictví než podepisování nějakých chart !!!

2 Likes

Patří mezi vzájemný respekt i to, že co se řekne, to platí? Navíc v praxi to zatím vůbec nefunguje, takže by nemělo opět zůstat u prázdných slov a iniciovat "manažery", aby si nehledali jedince sobě rovné, se stejnými názory, zkušenostmi i sociálním postavením.

1 Like

Opravdu tohle je to, co banku nejvíc trápí? 

1 Like

Postoj k Chartě diverzity a tomu, co se za ní skrývá, hodně záleží na vlastních zkušenostech a okruhu lidí s nimiž se člověk setkává. Jak se říká, člověk nemá potřebu hasit, co ho nepálí. Nic není vzdálenější než problém druhého.

Znám různé konkrétní případy, kdy k diskriminaci v zaměstnání v ČR došlo. Jsou ověřené, potvrzení mám totiž z "diskriminující" strany. Bylo by naivní domnívat se, že je problém omezen na GLBT komunitu nebo Romy. Například padesátiletá bankéřka byla propuštěna, protože byla stará a nevypadala dostatečně atraktivně. Muž ve stejné věkové skupině s bohatými manažerskými zkušenostmi byl opakovaně neúspěšný v různých konkurzech, protože hledali někoho mladšího, kdo lépe zapadne do mladého dynamického kolektivu. Mladá žena nebyla přijata do zaměstnání, protože se v rámci pohovoru vyjádřila, že by během několika málo let ráda měla dítě. Mladá odborná pracovnice s vadou zraku nebyla jmenována na vedoucí pozici, přestože handicap zdatně kompenzovala, protože by to "komplikovalo" organizaci pracovních týmů. V současnosti zcela zdravý muž středního věku byl opakovaně odmítnut při žádosti o zaměstnání, když vysvětlil delší mezeru ve svém životopise v mladším věku psychiatrickou léčbou...

Banku vůbec nic nestojí, že se k Chartě připojila. Je to drobný příspěvek k tomu, aby se poměry alespoň v některých ohledech zlepšily.

1 Like

Nojo, jenže připojení k nějaké úmluvě či chartě samo o sobě nic nezlepší. To je hlavně "marketing".

1 Like