POZOR! Ke spořícímu účtu neexistuje debetní karta a přístup jen z IB


Úroveň
Odznak +1
Před několika týdny jsem si založil spořící účet a cítil se téměř spokojený, že se můj dosud bídný úrok na SÚ u jiné banky převodem prostředků k HB zvýšil téměř o 50%. Spokojený jsem byl ovšem jen do okamžiku, kdy se ukázalo, že přístup do IB nemusí být u této banky tak úplně samozřejmostí. A vzhledem k tomu, že k účtu není vydávána debetní karta, jsem ihned své prostředky odvedl jinam, kde předpokládám více bezpečí, ačkoli trochu méně toho beztak chabého úroku... Pro Vaše pobavení a také určité varování, co je i dnes ještě u některých bank možné, zde s manželky souhlasem (ona zde ve fóru nemá umožněno publikovat !?) zveřejním její zkušenost. V textu jsem pouze zaslepil tel.č. a čísla účtu, jinak vše odpovídá tak, jak bylo napsáno. Jde o doslovné znění e-mailové komunikace mezi mojí manželkou a bankou, inu posuďte sami:

MANŽELKA 10.01.2019 napsala:
"Vážení, Dne 3.1.2019 jsem zjistila, že bez jakéhokoli předchozího či následného upozornění mi byl jednostranným aktem ze strany banky zamezen přístup do mého internetového bankovnictví a do mobilní aplikace, které se vážou k úvěrovému účtu číslo 4235 026 XXX XXXX, v.s. 46779XXXXX. Nemám tak možnost přistupovat k výpisům z účtu, kontrolovat provedené transakce, a jak jsem později zjistila, nemám dokonce možnost ani plnohodnotně využívat svou kreditní kartu, jelikož nefungují autorizace internetových plateb. Následujícího dne, tj. 4.1.2019 jsem tedy v ranních hodinách kontaktovala zákaznickou linku, kde mi po až opakovaném kontaktu a zpětném volání operátorky zákaznické linky bylo sděleno, že situace nastala z bezpečnostních důvodů poté, co banka „zjistila“, že k autorizaci plateb využívám stejné mobilní telefonní číslo jako můj manžel, který má u vaší banky rovněž vedenu kreditní kartu a spořící účet. Byla jsem vyzvána ke změně telefonního čísla na nějaké jiné s tím, že tak mohu učinit osobně na pobočce v Praze či snad také za nějakých nejasných podmínek doporučeným dopisem. V této souvislosti bych se ráda dotázala, jak je možné, že banka „zjistila“ tento tzv. „problémový stav“ až s odstupem 1,5 roku bezproblémového fungování mého kreditního účtu? To by tedy nesvědčilo o právě odpovědné správě a revizní činnosti vaší instituce. Stejné telefonní číslo máme s manželem pro autorizace a notifikace od samého počátku (manžel od 4/2017, já od 6/2017) a dosud s tím žádný problém nebyl. Již při sjednávání kreditní karty byla vaše pracovnice o této skutečnosti informována. Takže banka „zjistila“ tento fakt již při telefonickém kontaktu během sjednávání mé smlouvy o kreditní kartě, nikoli až nyní a odpovědná pracovnice s tím tehdy problém evidentně neměla. Hovory si zaznamenáváte, takže si mé tvrzení můžete snadno ověřit. S manželem využíváme telefonní číslo 60833XXXX k autorizaci internetových plateb 3D Secure i u jiných bank, kde máme své účty a činíme tak právě z bezpečnostních důvodů, jelikož zmíněné telefonní číslo je používáno výhradně pro tyto účely. Na telefon s uvedeným číslem jsou instalovány pouze ověřené bankovní aplikace, žádné rizikové aplikace z Google Play či dalších pochybných zdrojů a používaný telefon Samsung Galaxy S9+ je navíc šifrovaný. Riziko bych viděla spíše u levných nešifrovaných mobilů, na které si jejich uživatelé vedle bankovní aplikace instalují kdejakou pochybnou aplikaci či hru s malware z různých neověřených zdrojů. To ale zjevně není v rozporu s bezpečnostními postupy banky. V dané souvislosti vyvstává ještě několik dalších otázek, na které bych ráda dostala odpověď:
1) V kterém smluvním dokumentu banky je výslovně uvedeno, že nemohu mít telefonní číslo společné s manželem (který je dle smlouvy dokonce v roli spoludlužníka)? Ve vašich aktualizovaných VOP a produktových podmínkách z 30.5.2018 nic takového nenacházím, je zde pouze formulace, že „SMS kód bude zasílán na klientem určené číslo mobilního telefonu, které uvedl v Produktové smlouvě, případně v průběhu jejího trvání sdělil dohodnutým způsobem“. Opakuji: KLIENTEM URČENÉ ČÍSLO TELEFONU!!
2) Jelikož ani není dosud zavedena možnost dvoufázového přihlášení do internetového bankovnictví a přístup do něj není tedy vázán na ŽÁDNÉ telefonní číslo, ráda bych znala rozumný důvod zamezení mého přístupu do internetového bankovnictví, kam se dosud přistupuje výhradně na základě přihlašovacího jména a hesla.
3) Dle vašich smluvních dokumentů číslo telefonu pro autorizace a notifikace určuje zcela logicky pouze klient, přičemž já klient pro změnu nevidím žádný objektivní či rozumný bezpečnostní důvod. Jelikož sjednání smlouvy o kreditní kartě, včetně přístupu do IB, jsem kompletně vyřídila prostředky komunikace na dálku, uniká mi také důvod, proč by pro případnou změnu tel. čísla měla být nutná osobní návštěva cca 100 km vzdálené pobočky banky? Dle mého názoru, i po zevrubné konzultaci s rodinným právníkem, je tato naprosto podivná situace flagrantním porušením smluvních závazků ze strany banky. Váš podivný postup nenachází oporu v žádném ze smluvních dokumentů, naopak je s nimi v příkrém rozporu.
Žádám proto obnovení přístupu do mého internetového bankovnictví a samozřejmě též umožnění plného využívání kreditní karty včetně internetových plateb tak, jak bylo sjednáno ve smluvní dokumentaci. Pokud své závazky, vyplývající ze smlouvy, ani po této výzvě nebude mít banka vůli plnit a k obnovení služeb sjednaných dle smlouvy nedojde, kartu v dalším kroku ihned doplatím a následně zruším. Samozřejmě zvážím se svým právníkem následné kroky, včetně stížnosti k dozorujícímu orgánu ČNB a informování České bankovní asociace, které jste členem. Ačkoli s manželem vlastníme, až na několik výjimek, nějaký typ účtu téměř u každé banky, působící na území ČR, s podobnou arogancí, nerespektováním smluv a ignorováním vůle klienta ze strany banky, jsem se dosud nikdy nesetkala. Deklarujete se tuším již nějakou dobu jako banka a domnívám se, že vedle prázdné proklamace je spíše na místě také změnit myšlení a přístup ke klientovi. Již nejste pouhá úvěrová společnost, která má před sebou vystrašeného, neinformovaného, nemajetného a nenáročného klienta, zatíženého půjčkami. Chtěla bych věřit, že nejde o strategický tah banky, jak se zbavit těch náročnějších, finančně gramotných klientů a že jde o pouhé nedorozumění, způsobené neinformovaným personálem zákaznického centra. Děkuji za pochopení a věřím v rychlou nápravu této zcela nepochopitelné situace, MUDr. Monika Sloupová

ODPOVĚĎ BANKY z 11.01.2019:
"Dobrý den, je nám líto, ale jedná se o bezpečnostní postup, který je v zájmu ochrany našich klientů a je dán interními bezpečnostními pravidly naší banky. Pro zpřístupnění internetového bankovnictví Vám prosíme o:
Vyplnění přiloženého formuláře. Následné úřední ověření Vašeho podpisu na tomto formuláři (stačí i na poště nebo na naší pobočce v Praze, Brně nebo Ostravě, adresy poboček jsou zde).
Doručení vyplněného formulář nazpátek k nám. Doručit nám jej pak můžete: Naskenovaný na e-mail info@hellobank.cz
Nebo poštou na adresu BNP Paribas Personal Finance SA, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5
Nebo osobně na některou z našich poboček.
Jakmile nám formulář dorazí, budeme rádi pokračovat v řešení Vašeho požadavku.
V souvislosti s řešením stížnosti Vám dále sdělujeme, že pokud nebudete spokojena s námi navrženým řešením své stížnosti týkající se finančních služeb, můžete se se svým podnětem obrátit na finančního arbitra jako orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je-li tento k řešení daného sporu ve smyslu zákona o finančním arbitrovi, v platném znění, příslušný. Adresa finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetové stránky finančního arbitra: www.finarbitr.cz.
Pro jakékoli doplňující informace Vám zůstáváme plně k dispozici na telefonním čísle 257 080 080 v pracovních dnech od 9 do 18 hodin nebo prostřednictvím jakéhokoliv jiného námi podporovaného
S pozdravem"

Dovolím si malou vsuvku za sebe: pominu-li, že v textu odpovědi místy chybí podmět a přísudek, na položené otázky, např. proč je blokováno IB, ačkoli k přístupu do něj není potřeba tel. č., se manželka odpovědi samozřejmě nedočkala. Arogance až za roh. Ale pokračujeme, následovala celkem logická odpověď od manželky, která bance napsala dne 14.1.2019 následující:

MANŽELKA 14.1.2019:
"Dobrý den, interní bezpečnostní pravidla banky nemohou být v rozporu s VOP a PP, které jsou nedílnou součástí smlouvy s klientem. To ale u HelloBank evidentně neplatí. Netuším, které klienty tento tzv. "bezpečnostní" postup ochránil a v jejichž zájmu byl aplikován, ale pokud se mé osoby týče, omezení funkčnosti karty a nemožnost nahlížet do svého bankovnictví mi způsobila jisté problémy a zkomplikovala životní situaci. Problémy, které již nehodlám znovu zakoušet. Příště byste si mohli třeba interně rozhodnout, že se vám nelíbí mé příjmení nebo cos jiného. Krátce a jednoduše, solidní banka nekomplikuje klientovi život a pokud mé číslo mobilu nevadilo 1,5 roku, mohlo to tak zůstat rozhodně přinejmenším do doby, než bych jej na slušnou žádost z vaší strany třeba byla ochotna změnit. Komunikace z Vaší strany však žádná, prostě jste mne po roce a půl odstřihli od bankovnictví a fertig.
OK, Vaši nesolidní banku k životu nepotřebuji. Namísto zaslaného formuláře na "změnu osobních údajů" poprosím o zaslání formuláře k výpovědi smlouvy veškerých sjednaných produktů a poskytovaných služeb (nemám totiž ani možnost zjistit, v jaké fázi se nachází má původní žádost o spořící účet), o který na základě své zkušenosti rozhodně již nemám zájem. Současně prosím o vyčíslení aktuální dlužné částky, aby bylo možné kreditní kartu obratem doplatit a ukončit.
S pozdravem, MUDr. Monika Sloupová"
...
Takže pozor pánové a dámy, trochu lepší úrok v podobné situaci může znamenat problém vůbec se dostat ke svým těžce naspořeným penězům. Osobně si zatím ponechávám na rozdíl od manželky svou kreditku, SÚ jsem pro jistotu už vyčistil do nuly... Při dalším problému ale končím také. A jak to vypadalo na začátku celkem hezky....

Odpovědi: 59

Úroveň
Odznak +1
Pokračování příště... odpověď banky samozřejmě se souhlasem manželky opět zveřejním. Počítám, že budou problémy se sdělením výše dlužné částky... aby manželku "ochránili" a byla nějaká ta sranda a nějaké to penále, že...?
Je zcela běžné, že ke spořícímu účtu není poskytována platební karta. Snad jedinou výjimkou byla dosud mBank a její produkt eMax s velmi nízkým úrokem, kde mohl klient požádat o neembosovanou platební kartu. U internetové banky je také obvyklé, že hlavním, respektive jediným přístupovým kanálem je internetové bankovnictví. Pokud se jedná o využití stejného telefonního čísla pro autorizaci dvou různých osob, přijde mi omezení ze strany banky s ohledem na bezpečnostní důvody jako pochopitelné. Jiná otázka je, zda se bance daří záležitost dostatečně efektivním způsobem komunikovat a řešit.
Úroveň
Odznak +2
Nebudu rozebírat to, nakolik má oprávnění požadovat rozdílné telefonní číslo oporu v právních dokumentech banky - to je její povinnost, aby to tam jasně a jednoznačně zapracovala ke své spokojenosti. Pokud to tam nemá, musí danou situaci s Vámi řešit a podmínky do budoucna upravit.
Spíš z logického hlediska - banka si tím prostě kryje záda. Banka samozřejmě neví, jaké vztahy mezi sebou jako manželé máte, nakolik si důvěřujete, sdílíte společné peníze apod. Nemá žádnou záruku, že se kdykoliv v budoucnosti třeba nebudete rozvádět, jeden druhému nevyluxujete konto a ten okradený to pak bude chtít zaplatit po bance, protože umožnila přístup tomu druhému do cizího konta tím, že přestože věděla, že máte společné telefonní číslo na autorizace, nic s tím neudělala. Jiná věc je, že špatně fungují jejich kontrolní mechanismy - už při zakládání účtu měl jejich software odhalit, že uvedené telefonní číslo figuruje jako autorizační u jiného účtu a nedovolit ho znovu použít. To se bohužel nestalo a teď se to banka snaží nějak provizorně, možná ne moc šťastně vyřešit.
Nám se s manželem stalo něco podobného před lety u telefonního operátora - nešlo tam o telefonní číslo, ale o e-mailovou adresu. Tam to ale kontrolní mechanismus odhalil hned a druhý účet prostě nedovolil na stejný e-mail otevřít. Nezajímali je argumenty, že máme jeden společný rodinný e-mail, museli jsme si prostě založit další, který k ničemu jinému než pro daného operátora nepoužíváme.
Úroveň
Odznak +2
Souhlasím s maminkou1, že to měla banka řešit při zakládání. Co ale nemůžu pochopit, proč se bez diskuze zablokuje IB - pochopil bych nemožnost platit kartou, ale zablokovat IB? Není to tak trochu vydírání ze strany banky - hele, musíte to vyřešit a aby Vám to moc dlouho netrvalo, pojistíme si to tím, že budete mít smůlu...? Všechny argumenty kolem bezpečnosti beru, ale mám problém se způsobem napravení situace ze strany banky.
Odznak +1
Je zcela běžné, že ke spořícímu účtu není poskytována platební karta. Snad jedinou výjimkou byla dosud mBank a její produkt eMax s velmi nízkým úrokem, kde mohl klient požádat o neembosovanou platební kartu.Ano je to běžné u bank, že ke spořícím účtům neposkytují kartu. Jsou ale výjimky a kromě zmíněné mBank je to i FIO kde ke spořícím účtům mám karty které mohu bez nějakých speciálních podmínek používat k placení a výběrům.
Úroveň
Odznak +2
pochopil bych nemožnost platit kartou, ale zablokovat IB?
Nestačí jen zablokovat platby kartou, zase jde o bezpečnost - při převodu peněz ze spořicího účtu na účet v cizí bance je platba autorizována přes telefonní číslo a manželka - majitelka spořicího účtu by si mohla stěžovat, že telefon má v rukou manžel a převedl si její peníze někam pryč bez jejího souhlasu. Ale naprostý souhlas s tím, že to má banka řešit citlivě a rychle.
Úroveň
Odznak +2
Zablokovat IB je ale něco jiného než zrušení možnosti dávat příkazy... Prostě přihlásit by se mohli, ale u autorizace čehokoliv to mělo zhavarovat...
Úroveň
Odznak +2
Zablokovat IB je ale něco jiného než zrušení možnosti dávat příkazy... Prostě přihlásit by se mohli, ale u autorizace čehokoliv to mělo zhavarovat...
To je pravda, navíc při pouhém přihlášení není ani telefonní číslo nebo autorizace pomocí něj zapotřebí, ale možná, že to prostě neuměj, tak zvolili pro jistotu nejdrastičtější totální řešení.

Docela by mě zajímalo, jak operativně a rychle řeší banka situaci, když někdo změní telefonní číslo. Taky po něm chce, aby nové telefonní číslo přišel nahlásit osobně na pobočku nebo o tom napsal doporučený dopis s úředně potvrzeným podpisem?
Úroveň
Odznak +2
Taky si myslím, že to neumí.... Jako slon v porcelánu a nenamáhají se to řešit lidsky. Tím myslím třeba telefonem, emailem - bacha, blokli jsme to, jinak to neumíme, počítejte s tím.
Úroveň
Odznak +2
Nechci přivolávat neštěstí, ale při současném přístupu banky ti manželé můžou být ještě rádi, že to není jejich jediný účet, kam jim chodí veškeré příjmy a odcházejí trvalé platby, a že jim to banka pro jistotu nezablokovala oběma.
Jako bych viděla, co se teď odehrává v bance - drží se tam za nos, vědí, že je to jejich chyba, protože nemělo vůbec dojít k tomu, že mohly vzniknout dva profily se stejným autorizačním telefonním číslem. Teď si to tam přehazují jako horký brambor, nikdo neví, jak to řešit, každý tvrdí, že to nespadá do jeho kompetence, nechce udělat konečné rozhodnutí a přijmout za ně odpovědnost.... a jediný, kdo zatím trpí, jsou klienti. Na tohle banka odpoví něco ve smyslu: "Usilovně pracujeme na vyřešení současné politováníhodné situace a snažíme se vyjít klientovi maximálně vstříc." A nakonec to dopadne stejně tak, že si paní bude muset zřídit nové telefonní číslo a za vrchol vstřícnosti od banky bude moci považovat to, že nebude muset jet na pobočku nebo posílat doporučený dopis s ověřeným podpisem, kde jim to nové číslo sděluje. Anebo druhá možnost - oba se naštvou natolik, že od banky odejdou.
Úroveň
Odznak +1
Souhlasím s maminkou1, že to měla banka řešit při zakládání. Co ale nemůžu pochopit, proč se bez diskuze zablokuje IB - pochopil bych nemožnost platit kartou, ale zablokovat IB? Není to tak trochu vydírání ze strany banky - hele, musíte to vyřešit a aby Vám to moc dlouho netrvalo, pojistíme si to tím, že budete mít smůlu...? Všechny argumenty kolem bezpečnosti beru, ale mám problém se způsobem napravení situace ze strany banky.

Pochopil bych ledacos, i technické problémy, které by taková situace mohla přinést do budoucna např. při dvoufázovém ověřování přístupu do IB apod. Ovšem při zakládání manželčiny kreditky jsme nic netajili, byl jsem u toho hovoru, kdy pracovnice o této situaci byla spravena. Neviděla v tom problém. Přesto po roce a půl trvající situace bylo nutné bez upozornění odstřihnout bankovnictví a internetové platby ze dne na den, paradoxně karta pro platby u obchodníků funguje a lze s ní platit dosud. Ovšem na dlužnou částku, kterou pravidelně každý měsíc manželka doplácí na nulu, se nyní už nepodívá. Záměr? Nepochybuji. :?
Úroveň
Odznak +1
Nebudu rozebírat to, nakolik má oprávnění požadovat rozdílné telefonní číslo oporu v právních dokumentech banky - to je její povinnost, aby to tam jasně a jednoznačně zapracovala ke své spokojenosti. Pokud to tam nemá, musí danou situaci s Vámi řešit a podmínky do budoucna upravit.

Nic takového ve VOP ani PP není, banka se má držet smlouvy s klientem a platných zákonů ČR. Nic z toho tuto situaci neznemožňuje.

Spíš z logického hlediska - banka si tím prostě kryje záda. Banka samozřejmě neví, jaké vztahy mezi sebou jako manželé máte, nakolik si důvěřujete, sdílíte společné peníze apod. Nemá žádnou záruku, že se kdykoliv v budoucnosti třeba nebudete rozvádět, jeden druhému nevyluxujete konto a ten okradený to pak bude chtít zaplatit po bance, protože umožnila přístup tomu druhému do cizího konta tím, že přestože věděla, že máte společné telefonní číslo na autorizace, nic s tím neudělala....

Bance do našich manželských vztahů nic není. Klient si určuje při sjednání smlouvy číslo, kam chce zasílat notifikace a tím je dáno vše. Odpovědnost je na něm. Banka také neodpovídá za to, ani nezkoumá, zda své zcela unikátní číslo v telefonu třeba půjčujete nezletilému synovi, či známému, nebo sousedovi... to není její problém, ani kompetence. Unikátní číslo nezaručuje nic, pokud svůj telefon nemáte na dohled. Klient je svéprávný a činí suverénní rozhodnutí, za které si pak nese samozřejmě odpovědnost.
Úroveň
Odznak +2
Záměr bych v tom určitě nehledal - bude to nějak tak, jak píše maminka1. V bance se řeší, jak to že nějaká nekompetentní / neinformovaná pracovnice povolila 2 účty s jedním telefonem (to pokládám za výrazné bezpečnostní riziko i já) a jak teď z toho vybruslit ... :(

Doplněk:

Produktové podmínky pro využívání služeb IB:
. . . . .
II. PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ
2.1. Než se poprvé přihlásíte do internetového bankovnictví, dostanete od nás přihlašovací údaje, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno Vám zašleme e-mailem. Heslo Vám zašleme SMS zprávou
na u nás registrované číslo mobilního telefonu. Registrované číslo mobilního telefonu ani e-mail nesmí pro komunikaci s námi používat nikdo jiný. Než Vám bude první přihlášení umožněno, musíte potvrdit souhlas
s podmínkami používání internetového bankovnictví.
2.2. Při prvním přihlášení do internetového bankovnictví Vás vyzveme ke změně hesla a uživatelského jména.
2.3. Pro každé další přihlášení do internetového bankovnictví musíte vždy zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud je pro přihlášení do internetového bankovnictví vyžadováno více faktorové ověření, jako druhý
faktor použijete:
a) potvrzení přes spárovanou mobilní aplikaci, nebo
b) kód, který Vám zašleme SMS zprávou na u nás registrované číslo mobilního telefonu.
. . .
Takže banka má v podmínkách, že telefonní číslo musí být individuální !!!
Úroveň
Odznak +2
Samozřejmě, že banka nenese zodpovědnost za to, když půjčujete svou platební kartu nebo platební nálepku svým nezletilým dětem a řeknete jim k tomu i PIN nebo když svůj mobil, kde máte třeba i mobilní bankovnictví, půjčíte kdovíkomu a řeknete mu i heslo k mobilu a k bankovnictví - pak je to zcela na triku klienta, protože v podmínkách banky je uvedeno, že tohle nesmíte dělat a vy jste porušil podmínky. Ve Vašem případě je chyba na straně banky, banka měla hned na začátku zjistit, že telefonní číslo je už využívano jinde a neumožnit vůbec uzavření druhé smlouvy se stejným číslem. Teď mají strach, za co všechno byste je případně mohli žalovat, a proto to řeší pro jistotu tím nejnezpochybnitelnějším a bohužel pro Vás i nejnepřátelštějším způsobem. Doufám, že chápete, že tímto banku nijak neomlouvám, pouze konstatuji fakta.
Úroveň
Odznak +1
Záměr bych v tom určitě nehledal - bude to nějak tak, jak píše maminka1. V bance se řeší, jak to že nějaká nekompetentní / neinformovaná pracovnice povolila 2 účty s jedním telefonem (to pokládám za výrazné bezpečnostní riziko i já) a jak teď z toho vybruslit ... :(
Jsem rád, že chováte tolik příkladné důvěry ke své bance. Víte, s manželkou máme na kreditkách obraty desítky tisíc měsíčně a vždy je včas doplatíme. V této souvislosti mám poněkud paranoidní pocit, že někomu v bance jsme možná trnem v oku a přišel čas jen neinkasovat odměny za platby kartou a také bance zaplatit nějaké to penále. Ale uvítal bych, kdybyste Jisy pohovořil také něco málo o tom, jaké konkrétní bezpečnostní riziko v této naší situaci pro banku spatřujete? Myslím, že není o nic větší, než že vaše unikátní číslo zneužije k internetové platbě vaše ratolest či kolega v práci, když telefon necháte bez dozoru. A co teprve kreditní karta, kterou lze platit i opakovaně do 500 Kč bez zadání PIN... preventivně by bylo lépe ji klientovi vůbec nesvěřovat. Při zneužití tel. čísla si bezesporu ponesete svoji odpovědnost a případná ztráta půjde za Vámi, banka splnila jen to, co jste si ujednal ve smlouvě, zaslala notifikaci na vámi určené číslo telefonu. Tak o čem tady je řeč?
Úroveň
Odznak +1
...Doufám, že chápete, že tímto banku nijak neomlouvám, pouze konstatuji fakta.

Lépe bych to neřekl... je to přesně, jak píšete. Kontrolní mechanismy bych do toho příliš ani netahal, jelikož banka o té situaci věděla od počátku. Po roce a půl bezproblémového fungování ze dne na den přestane fungovat manželky IB, a teď si představte, že máte vedle kreditky ještě SÚ a leží vám na něm téměř 300 tisíc, ke kterým se už nedostanete... Co na tom, že jste je třeba potřeboval vybrat či investovat. Super představa. Krátce předtím, než banka manželce bankovnictví zablokovala si požádala o zřízení SÚ, naštěstí jsme tam finance již nestačili vložit a z mého SÚ jsem po této zkušenosti okamžitě celou částku poslal pryč... Leží jinde za trochu menší úrok, ale s jistotou dostupnosti. Těch cca 120Kč navíc mi za problémy opravdu nestojí.
Úroveň
Odznak +2
Problém je v tom, že Vaše žena porušila při uzavírání své smlouvy podmínky banky a použila podruhé stejné telefonní číslo pro autorizace (neznalost zákona neomlouvá, to všichni známe) - ale ještě větší problém ze strany banky je to, že si toho včas nevšimli (selhaly jejich vnitřní kontrolní mechanismy), umožnili Vám ty podmínky porušit a dokonce Vám to i rok a půl procházelo - vinou banky, samozřejmě. Teď se to snaží honem zahladit a uvést do souladu s podmínkami, a to způsobem z jejich pohledu nejefektivnějším, z Vašeho pohledu nejnepřátelštějším.
Úroveň
Odznak +2
Chybu udelaly obe strany, ale bity je jen klient... Cekal bych telefon z banky a domluvu, ne zablokovani uctu a prikazy. Jsem zastance malych bank, ale tady je proste videt neprofesionalita...
Úroveň
Odznak +2
Chybu udelaly obe strany, ale bity je jen klient... Cekal bych telefon z banky a domluvu, ne zablokovani uctu a prikazy. Jsem zastance malych bank, ale tady je proste videt neprofesionalita...
Jdu si koupit kladívko a majzlík a tohle vytesat do nejbližšího kamene 🙂.
Úroveň
Odznak +2
Záměr bych v tom určitě nehledal - bude to nějak tak, jak píše maminka1. V bance se řeší, jak to že nějaká nekompetentní / neinformovaná pracovnice povolila 2 účty s jedním telefonem (to pokládám za výrazné bezpečnostní riziko i já) a jak teď z toho vybruslit ... :(
Jsem rád, že chováte tolik příkladné důvěry ke své bance. Víte, s manželkou máme na kreditkách obraty desítky tisíc měsíčně a vždy je včas doplatíme. V této souvislosti mám poněkud paranoidní pocit, že někomu v bance jsme možná trnem v oku a přišel čas jen neinkasovat odměny za platby kartou a také bance zaplatit nějaké to penále. Ale uvítal bych, kdybyste Jisy pohovořil také něco málo o tom, jaké konkrétní bezpečnostní riziko v této naší situaci pro banku spatřujete? Myslím, že není o nic větší, než že vaše unikátní číslo zneužije k internetové platbě vaše ratolest či kolega v práci, když telefon necháte bez dozoru. A co teprve kreditní karta, kterou lze platit i opakovaně do 500 Kč bez zadání PIN... preventivně by bylo lépe ji klientovi vůbec nesvěřovat. Při zneužití tel. čísla si bezesporu ponesete svoji odpovědnost a případná ztráta půjde za Vámi, banka splnila jen to, co jste si ujednal ve smlouvě, zaslala notifikaci na vámi určené číslo telefonu. Tak o čem tady je řeč?


Ad bezpečnostní riziko pro banku - to už si myslím, že dostatečně rozebrala maminka1 na začátku diskuse. Banka se musí držet svých vyhlášených pravidel (viz moje citace podmínek) a nemůže jednat tzv. "podle ksichtu" jako nějaký hostinský či obchodníček na malé dědině, kde se všichni znají.
Banka (resp. její pracovník / pracovnice) udělala hrubou chybu, že vůbec ten druhý účet se stejným telefonem umožnila zřídit. To neznamená, že byste byli nedůvěryhodní - ale co když třeba budete na dovolené a někdo vám ukradne (nebo ho ztratíte) váš jediný telefon pro oba účty ?
Nemyslím si, že bych byl nějaký paranoik, ale v tomhle banku plně chápu ...
Úroveň
Odznak +1
To neznamená, že byste byli nedůvěryhodní - ale co když třeba budete na dovolené a někdo vám ukradne (nebo ho ztratíte) váš jediný telefon pro oba účty?
Nemyslím si, že bych byl nějaký paranoik, ale v tohle banku plně chápu ...

Zajímala mne ta Vámi spatřovaná rizika pro banku. Žádné konkrétní jste v odpovědi neuvedl. Pokud ztratíte telefon, buďte si jistý, že bance je to šumák... V našem případě by to byla hotová pohroma, jelikož jsou na něj směrovány notifikace ze všech bank, kde máme účty... a není jich málo 😃
Úroveň
Odznak +2
A ještě dodatek: já k HB nechovám o nic více ani o nic méně důvěry, než k k jakékoli mé jiné bance. Tím, že si u banky zřídím účet, dávám najevo, že je pro mne důvěryhodná a očekávám od ní, že bude důsledně dodržovat své bezpečnostní zásady, se kterými jsem podpisem smlouvy souhlasil. Opak by mohl moji důvěru nahlodat ..
Úroveň
Odznak +2
To neznamená, že byste byli nedůvěryhodní - ale co když třeba budete na dovolené a někdo vám ukradne (nebo ho ztratíte) váš jediný telefon pro oba účty?
Nemyslím si, že bych byl nějaký paranoik, ale v tohle banku plně chápu ...

Zajímala mne ta Vámi spatřovaná rizika pro banku. Žádné konkrétní jste v odpovědi neuvedl. Pokud ztratíte telefon, buďte si jistý, že bance je to šumák... V našem případě by to byla hotová pohroma, jelikož jsou na něj směrovány notifikace ze všech bank, kde máme účty... a není jich málo :D

- Rizika pro banku ? Třeba právě to, že banka nedodržela svá deklarovaná pravidla a tím by se pro jiné klienty mohla stát nedůvěryhodná ...
Úroveň
Odznak +2
Banka také neodpovídá za to, ani nezkoumá, zda své zcela unikátní číslo v telefonu třeba půjčujete nezletilému synovi, či známému, nebo sousedovi... to není její problém, ani kompetence. Unikátní číslo nezaručuje nic, pokud svůj telefon nemáte na dohled. Klient je svéprávný a činí suverénní rozhodnutí, za které si pak nese samozřejmě odpovědnost.
To je pravda, ale pro banku je důležité, že nějaké to unikátní telefonní číslo vůbec máte a ona Vám na ně může posílat notifikace. Co s tím unikátním číslem děláte pak a komu ho půjčujete, to už skutečně nezkoumá a je to na Vaší zodpovědnosti. Vaše manželka ale žádné unikátní číslo bance neposkytla, poskytla jí pouze hromadné/sdílené číslo. A vůbec nezáleží na tom, zda je sdílené jen mezi dvěma blízkými osobami nebo třeba s celou ubytovnou zahraničních dělníků, prostě to není unikátní číslo.

Pokud ztratíte telefon, buďte si jistý, že bance je to šumák... V našem případě by to byla hotová pohroma, jelikož jsou na něj směrovány notifikace ze všech bank, kde máme účty... a není jich málo :D
V tom případě bych si pro jistotu zkontrolovala i produktové podmínky těch ostatních bank (pokud v dané bance máte účet oba dva a oba používáte stejné telefonní číslo), jestli tam také nemají něco v tom smyslu, že telefonní číslo, které používáte pro komunikaci, nesmí u stejné banky zároveň používat i někdo jiný (tj. že musí být unikátní) - ony banky dost rády v těchto pasážích produktové podmínky opisují (přizpůsobují) jedna od druhé. Pokud to tam bude, raději byste se měli dotyčným bankám sami ozvat a zkusit se s nimi dohodnout například na nějakém individuálním zvláštním ujednání, že jim to ve Vašem konkrétním případě a pro Vaše konkrétní číslo nevadí. Jinak byste se také mohli dožít nepříjemného překvapení ze strany těch bank ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat a potřebovat.
Úroveň
Odznak +1
A byl by takový problém, kdyby pracovník banky zavolal na "společné" tel. číslo, nechal si k telefonu zavolat manželku, po telefonu by si ji ověřil, požádal o nadiktování jiného mobilního čísla a toto číslo zadal do systému a vše odblokoval?
Nebo odblokoval přístup do IB a přes zprávy po přihlášení do IB si nechal poslat manželkou jiné tel. číslo?
Laik žasne, odborník emigruje!
PS: Nechci rýpat, ale mít oba na účtech jedno tel. číslo není příliš elegantní řešení z důvodů, které již zde psali mí předřečníci.

Odpovědět